close
icon lefticon right

Quyển Đổi Linh Căn – Đổi Linh Căn Tím

Quý đại hiệp thân mến!

Linh căn Tím, một trong những vật phẩm quý hiếm tăng phẩm chất thuộc tính cao cấp cho người chơi. Còn chờ gì nữa hay mau thu  thập Khóa Tàng Kim để có thể đổi được Linh Căn Tím.

Đổi Linh Căn Tím

Người chơi có thể đổi Linh Căn Tím thông qua NPC Linh Đồng Tử (944,727) tại thành Thái Hạo

Linh Đồng Tử

Dùng Quyển Đổi Linh Căn để có thể đổi được các Linh Căn Tím

Quyển Đổi Linh Căn

QUYỂN ĐỔI LINH CĂN

Để đổi được Quyển Đổi Linh Căn quý bằng hữu cần có Chìa Tàng KimKhóa Tàng Kim có thể ngẫu nhiên nhân được Quyển Đổi Linh Căn

Chìa Tàng Kim

Có thể nhận được:

Chìa Tàng Kim (Không khóa)

Chìa Tàng Kim (Khóa)

Đổi quà Quốc Khánh

Đổi quà Quốc Khánh

Bán tại SHOP KNB với giá 20 KNB

Hoạt động sôi nổi

 

Bán tại SHOP KNB khóa với giá 20 KNB khóa

 

Khóa Tàng Kim

Có thể nhận được:

Khóa Tàng Kim (Không khóa)

Khóa Tàng Kim (Khóa)

Rớt tại bản đồ U Minh Động

Hoạt động sôi nổi

 

Chúc quý bằng hữu có những phút giây giải trí tuyệt với cùng Kiếm Ma.

Tải Game
;